Ekleyen : admin Okunma : 355
Ekl.: 19-12-2013 Gün.: 19-12-2013

İlgili Yazılar

01 | Allah
02 | Pananteizm
03 | Tanrı
04 | Monoteizm
05 | Panenteizm
06 | Politeizm
07 | Çoktanrıcılık
08 | Tektanrıcılık

Sponsorlu Bağlantılar

Tektanrıcılık = Monoteizm. Yaratıcı Tanrı. Evrenin nedeni, başlatıcısı olarak Tanrı.

Tektanrıcılık veya monoteizm, tek bir tanrının varlığına ya da tanrının birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Monoteizm sözcüğü, etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.
 
Bu inanç sistemi tüm evrenin yaratıcısının tek bir tanrı olduğunu savunur. Bahailik, İslam, Hırıstiyanlık, Musevilik, Kaodaizm, Atenizm, Zerdüştlük, Ekankar, Sihizm, Rastafaryanizm, Çendoizm, Ravideşa, Sekanova, Tenrikyo ve Sâbiîlik Tektanrılı dinler ve inançlardır.
 
Monizm, panenteizm, henoteizm, panteizm, öz monoteizm, üçleme monoteizm gibi yaklaşımlar tektanrıcılıkla bağlantılıdır.
..:: Online Uyeler ::..

Bi soru sor